W365
Sản phẩm
GMF
Hỗ trợ các thông số ngõ ra: đối xứng, độ phẳng, kích cỡ trường, penumbra, trường trung tâm, và ở bất kì góc độ nào..
IMF
Hỗ trợ đo các thông số ngõ ra của máy gia tốc: đối xứng,...
TomoDose
Vùng đo được thiết kế chỉ cho TomoTherapy Hi-Art...
SRS Film QA
Chuyển đổi hình ảnh dữ liệu film đến liều trên bất kì phương thức xạ phẫu nào..
SRS Profiler
Vùng QA được thiết kế dạng nón cho SRS...
EpiDose
Sử dụng phần mềm đang được ưu chuộng nhất MapCHECK để phân tích tất cả các tham số..
IC Profiler
Buồng Ion được thiết kế hợp lý nhằm tăng tối đa khả năng nhận tín hiệu...
PerFRACTION
Tự động toàn bộ, đơn giản, nhạy cảm với sự thay đổi thiết lập bệnh nhân..

<<

<

1

23>>
thiet ke web - thiet ke web doanh nghiep - thiet ke web du lich - dich vu seo